Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są również:

- na wniosek (art. 10, ust. 1),

- bez pisemnego wniosku, w formie ustnej lub pisemnej (art. 10, ust. 2), gdy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie,

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu (art. 11, pkt 1).


Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.