Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2021 12:47 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości
09.06.2021 12:41 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębach Kamienica i Lubsza w gminie Woźniki
07.06.2021 14:20 WB. 6740.360.2021 Informacja o decyzji Starosty Lublinieckiego nr 406/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. - wnioskodawca: Land Investment Sp. z o.o.
04.06.2021 08:53 WB.6744.2.2021 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 2 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania
02.06.2021 11:44 WB.6740.253.2021 Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lublinieckiego nr 393/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.
02.06.2021 11:42 WB.6740.252.2021 Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lublinieckiego nr 392/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.
02.06.2021 09:34 WGK.6642.1.805.2021 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00
01.06.2021 14:16 WB.6740.48.2021 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 388/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r. w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
26.05.2021 10:23 Zawiadomienie Biura Projektowo-Geodezyjnego Sabina Brzezina o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych oraz wznowienia granic/wyznaczenia granic
29.04.2021 12:30 WGK.6642.1.621.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 21.05.2021 r. w Lubszy
29.04.2021 12:27 WGK.6642.1.726.2020 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 10:30 w Koszęcinie
27.04.2021 11:26 WGK.6642.1.645.2021 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic w dniu 28.05.2021 r. w Lubszy przy ul. Lompy 89 o godzinie 9:00
27.04.2021 11:08 GK.6642.1.817.2020 Powiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 28.05.2021 r. o godzinie 13.00 w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej
29.03.2021 11:14 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2021 r.
11.03.2021 13:25 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2020 roku.
05.03.2021 08:39 Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
01.03.2021 10:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 646/CXXII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)
23.02.2021 13:01 WRSZ.006.1.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
11.02.2021 14:59 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
29.01.2021 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 610/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)

1 2 3 4 5 6 następna