Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2017 16:16 Komunikat prasowy z XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
14.12.2017 15:24 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 369 z działką nr 368 położonych w Ligocie Woźnickiej przy ulicy Karola Miarki na karcie mapy 241-024 obrębu Ligota Woźnicka.
05.12.2017 11:38 WRSZ.8023.36.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
05.12.2017 11:35 WRSZ.8023.35.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
04.12.2017 14:34 WOŚ.6222.2.2017 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej, zlokalizowanej na działce nr 1879/129, arkusz mapy 5, obręb Lubliniec, gmina Lubliniec.
04.12.2017 14:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku mieszkalnego oraz budynku piekarni przy ul. Powstańców 7 w miejscowości Koszęcin (gm. Koszęcin, pow. lubliniecki) na działce numer 1899/735 (obręb 0003 Koszęcin).
29.11.2017 14:51 Uchwała Nr 756 / CXXXVIII / 2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
27.11.2017 13:21 WB.6740.1.2.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 24 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej" na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie.
22.11.2017 13:49 RKP.525.020.2017 Oferta Społecznego Towarzystwa Badmintona "ENERGIA" z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Udział zawodników STB Energia Lubliniec w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Badmintonie.
21.11.2017 14:22 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 233/58 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00047680/2, Obręb Woźniki, Gmina Woźniki, Powiat Lubliniecki).
21.11.2017 14:15 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 333/110 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00047680/2, Obręb Woźniki, Gmina Woźniki, Powiat Lubliniecki).
10.11.2017 15:32 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Babienica (Działka AR_1.505/130, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.506/129, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.913/131, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.914/133, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.915/134, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.928/140, KW CZ1L/00010354/0; Działka AR_1.917/139, KW CZ1L/00010185/4), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
09.11.2017 10:14 Powiadomienie w celu wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4426/346 oraz wznowienia znaków granicznych działek nr 4426/346 i 4428/346 z działką nr 4427/346 położonych w Boronowie przy ulicy Powstańców Śląskich.
30.10.2017 11:55 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Psary (Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.129, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.130, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.237, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.238, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.239, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.530/87, KW CZ1L/00001997/3, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
30.10.2017 11:49 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Piasek (Działka AR_1.89, KW CZ1L/00004571/2), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
30.10.2017 11:43 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Piasek (Działka AR_2.156/56, KW CZ1L/00025422/6), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
27.10.2017 07:43 WGM.6840.0006.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 722/CXXXI/2017 z dnia 18 października 2017 roku).
26.10.2017 14:12 RKP.525.019.2017 Oferta Lublinieckiego Klubu Sportowego "SPARTA" Lubliniec z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Turniej szachowy o puchar Starosty Lublinieckiego.
25.10.2017 12:13 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
25.10.2017 08:22 WGK.6642.1.781.2017 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w Molnej, gmina Ciasna przy DK-11, obręb 0005 Molna, działka nr 2266/61, dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ1L/00032526/7.
24.10.2017 15:12 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Babienica, gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
23.10.2017 15:00 WB.6740.212.2017 INFORMACJA o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 572/2017 z dnia 18 października 2017r. wydaną na wniosek złożony w dniu 21 kwietnia 2017r. przez Rafał Głowa „BIOS” Ferma Drobiu, 42-700 Lubliniec, ul. Droniowiczki 14a, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa budynku kotłowni w miejscowości Lubliniec, przy ul. Droniowiczki 14a na działce o nr ew. 339/69, am. 4 Droniowiczki, obr. 0002, Lubliniec, Gmina Lubliniec oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy będącej w posiadaniu tutejszego organu.
23.10.2017 14:59 Dotacje dla szkół niepublicznych (aktualizacja).
23.10.2017 14:55 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Psary, gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
23.10.2017 14:49 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Piasek, gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
23.10.2017 13:41 WSO.5520.4.1.2017 Ogłoszenie - Starosta Lubliniecki zaprasza do współpracy z Powiatem Lublinieckim lekarzy medycyny, posiadających prawo do wykonywania zawodu, w zakresie realizacji czynności, polegających na stwierdzaniu zgonu i określania jego przyczyny na obszarze powiatu lublinieckiego.
18.10.2017 11:50 RKP.525.018.2017 Oferta Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere z siedzibą w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pn. Dać Szansę Zdrowiu 17'.
17.10.2017 14:22 WRSZ.8023.3.1.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
13.10.2017 14:32 WB.6740.1.2.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 13 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej" na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie.
09.10.2017 13:01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębie: LUBECKO w gminie Kochanowice.
04.10.2017 15:29 Uchwała Nr 708/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku
04.10.2017 15:21 Uchwała Nr 707/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku
25.09.2017 14:28 WB.6740.527.2017 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Starosty Lublinieckiego nr 518/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna.
22.09.2017 14:38 WB.6740.1.1.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 września 2017 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowe w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
20.09.2017 11:34 RKP.525.017.2017 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach z siedzibą w Kochanowicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP powiatu lublinieckiego.
20.09.2017 11:25 RKP.525.016.2017 Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin.
20.09.2017 11:04 RKP.525.015.2017 Oferta Ludowego Klubu Sportowego "LISWARTA" z siedzibą w Lisowie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. IV Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kategoriach junior, senior oraz open w tenisie stołowym.
13.09.2017 08:24 Konsultacje projektu "Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
09.08.2017 14:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 654/CXVII/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku).
09.08.2017 14:49 RKP.525.014.2017 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica z siedzibą w Woźnikach na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Bliżej teatru.

1 2 3 4 5 6 następna