Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2023 14:01 PO.ZUZ.5.4210.74.2023.MM Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
26.05.2023 09:52 Wykaz nieruchomości, w której udział Skarbu Państwa przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
25.05.2023 13:30 WB.6744.2.2023 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego WB.6744.2.2023 z dnia 25 maja 2023r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
24.05.2023 13:57 GL.ZUZ.3.4210.50.2023.TM Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o zakończeniu postępowania administracyjnego
23.05.2023 10:04 WGM.683.0056.2019 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „ rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego”
16.05.2023 12:06 WGM.683.0032.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego”
09.05.2023 12:27 WGK.6642.1.716.2023 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i wyznaczenia znaków granicznych oraz okazaniu przebiegu granic
09.05.2023 12:23 WGK.6642.1.717.2023 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i wyznaczenia znaków granicznych oraz okazaniu przebiegu granic
08.05.2023 11:06 WB.6740.148.2023 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
25.04.2023 13:30 WB.6740.79.2023 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
07.03.2023 08:49 WK.5440.1.9.2023 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2022 roku
01.03.2023 14:19 WGM.6812.0001.2023 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
05.09.2022 14:37 WK.5440.1.26.2022 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2022 roku
20.04.2022 08:42 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2022 r.
10.09.2021 12:22 Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu
11.08.2021 14:00 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2021 roku.
30.07.2021 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 742/CXLIV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
23.07.2021 11:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 736/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)
23.07.2021 11:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 734/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
29.03.2021 11:14 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2021 r.

1 2 3 4 5 6 następna