Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2022 10:35 GL.ZUZ.3.4210.74.2021.MN Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji z dnia 3 stycznia 2022 r.
12.01.2022 10:29 PO.ZUZ.5.4210. 766.2021.TS Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej
11.01.2022 10:18 WB.6740.799.2021 Decyzja Nr 10/2022 zatwierdzająca proejkt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: SIG Polska Portfolio 3 Sp. z o. o.
11.01.2022 10:15 WB.6740.799.2021 Informacja o decyzji Starosty Lublinieckiego nr 10/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
11.01.2022 10:11 WB.6740.801.2021 Decyzja Nr 7/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: SIG Polska Portfolio 3 Sp. z o. o.
11.01.2022 10:06 WB. 6740.801.2021 Informacja o decyzji Starosty Lublinieckiego nr 7/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
11.01.2022 10:03 WB.6740.800.2021 Informacja o decyzji Starosty Lublinieckiego nr 6/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
11.01.2022 09:47 WB.6740.800.2021 Decyzja Nr 6/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzialająca pozwolenia na budowę dla: SIG Polska Portfolio 3 Sp. z o. o.
11.01.2022 09:41 WGK.6642.1.1119.2021 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych
27.12.2021 10:11 WGK.6642.1.243.2021 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
16.12.2021 14:02 WB.6740.827.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
10.09.2021 12:22 Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu
11.08.2021 14:00 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2021 roku.
30.07.2021 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 742/CXLIV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
23.07.2021 11:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 736/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)
23.07.2021 11:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 734/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
29.03.2021 11:14 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2021 r.
11.03.2021 13:25 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2020 roku.
05.03.2021 08:39 Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
01.03.2021 10:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 646/CXXII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)

1 2 3 4 5 6 następna