Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2018 14:16 Informacja o przeprowadzanych badaniach ankietowych pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w dniach 1-17 marca 2018 roku.
07.03.2018 11:13 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2017 roku.
28.02.2018 09:42 RKP.525.1.2018 Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Mecz towarzyski OSP i MDP.
26.02.2018 15:23 WGK.6642.1.1375.2017 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kochanowice dla obrębu: Lubecko, gmina Kochanowice, pow. lubliniecki.
23.02.2018 08:47 Zawiadomienie Starosty Lublinieckiego z dnia 22 lutego 2018 roku.
23.02.2018 08:15 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (załącznik do Zarządzenia Nr 16/2018 Starosty Lublinieckiego z dnia 14 lutego 2018 roku).
20.02.2018 11:22 Dotacje dla szkół niepublicznych (aktualizacja).
14.02.2018 14:39 WGK.6642.1.1375.2017 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kochanowice dla obrębu: Lubecko, gmina Kochanowice, pow. lubliniecki.
13.02.2018 14:38 WRSZ.8023.3.1.2018 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
07.02.2018 14:02 WB.6740.1.3.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.3.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
07.02.2018 14:00 WB.6740.1.5.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.5.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
07.02.2018 13:58 WB.6740.1.4.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBLINIECKIEGO WB.6740.1.4.2017 z dnia 05 lutego 2018r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
07.02.2018 07:35 WGK.6642.1.1375.2017 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kochanowice dla obrębu: Lubecko, gmina Kochanowice, pow. lubliniecki.
31.01.2018 15:12 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
23.01.2018 09:06 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
23.01.2018 08:18 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1396/119, 1397/123, 757/6 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00047216/9, Obręb Boronów, Gmina Boronów, Powiat Lubliniecki).
23.01.2018 08:16 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 74/31, 32, 1253/109 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00044719/4, Obręb Koszęcin, Gmina Koszęcin, Powiat Lubliniecki).
23.01.2018 08:12 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 16, 65/28 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00044719/4, Obręb Koszęcin, Gmina Koszęcin, Powiat Lubliniecki).
16.01.2018 12:23 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek oraz wznowienia znaków granicznych (KW CZ1L/00010997/9, Koszęcin, ul. Ligonia, działka nr 917/20, Obręb Koszęcin k.m. 2, Gmina Koszęcin, Powiat Lubliniecki).
16.01.2018 11:48 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek oraz wznowienia znaków granicznych (KW CZ1L/00004649/0, Pawełki, ul. Leśna, działka nr 56/13, Obręb Glinica k.m. 13, Gmina Ciasna, Powiat Lubliniecki).
15.01.2018 10:55 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1077/241, 3201/240 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00016124/1, Obręb Chwostek, Gmina Herby, Powiat Lubliniecki).
12.01.2018 14:24 WB.6740.242.2017 Informacja o możliwości zapoznania się z treścią decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lublinieckiego nr 269/2017 z dnia 31 maja 2017 r., wydaną na wniosek złożony w dniu 12 grudnia 2017 r. przez BRUK Sp. z o.o., 42-714 Lisów, ul. Częstochowska nr 19 w sprawie zmiany decyzji nr 269/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dot. inwestycji pn. "Rozbudowa hali produkcyjnej - wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania kostki brukowej o zwiększonych parametrach użytkowych" w Lisowie przy ul. Częstochowskiej nr 19 (działka nr 504/92, obręb 0004 Lisów).
10.01.2018 14:36 Ogłoszenie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym Nr 9 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu
09.01.2018 15:08 WB.6740.1.5.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy Górniczej w Lublińcu".
09.01.2018 14:57 WB.6740.1.4.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. J. Cebuli w Lublińcu".
09.01.2018 14:51 WB.6740.1.3.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. Kard. Augusta Hlonda w Lublińcu".
14.12.2017 16:16 Komunikat prasowy z XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
14.12.2017 15:24 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 369 z działką nr 368 położonych w Ligocie Woźnickiej przy ulicy Karola Miarki na karcie mapy 241-024 obrębu Ligota Woźnicka.
05.12.2017 11:38 WRSZ.8023.36.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
05.12.2017 11:35 WRSZ.8023.35.2017 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag.
04.12.2017 14:34 WOŚ.6222.2.2017 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej, zlokalizowanej na działce nr 1879/129, arkusz mapy 5, obręb Lubliniec, gmina Lubliniec.
04.12.2017 14:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku mieszkalnego oraz budynku piekarni przy ul. Powstańców 7 w miejscowości Koszęcin (gm. Koszęcin, pow. lubliniecki) na działce numer 1899/735 (obręb 0003 Koszęcin).
29.11.2017 14:51 Uchwała Nr 756 / CXXXVIII / 2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
27.11.2017 13:21 WB.6740.1.2.2017 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 24 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej" na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie.
22.11.2017 13:49 RKP.525.020.2017 Oferta Społecznego Towarzystwa Badmintona "ENERGIA" z siedzibą w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Udział zawodników STB Energia Lubliniec w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Badmintonie.
21.11.2017 14:22 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 233/58 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00047680/2, Obręb Woźniki, Gmina Woźniki, Powiat Lubliniecki).
21.11.2017 14:15 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 333/110 z działkami sąsiednimi (KW CZ1L/00047680/2, Obręb Woźniki, Gmina Woźniki, Powiat Lubliniecki).
10.11.2017 15:32 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Babienica (Działka AR_1.505/130, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.506/129, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.913/131, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.914/133, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.915/134, KW WL172BABIENICA; Działka AR_1.928/140, KW CZ1L/00010354/0; Działka AR_1.917/139, KW CZ1L/00010185/4), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.
09.11.2017 10:14 Powiadomienie w celu wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4426/346 oraz wznowienia znaków granicznych działek nr 4426/346 i 4428/346 z działką nr 4427/346 położonych w Boronowie przy ulicy Powstańców Śląskich.
30.10.2017 11:55 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Psary (Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.129, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.130, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.237, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.238, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.239, KW CZ1L/00008955/6, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.530/87, KW CZ1L/00001997/3, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9, Działka AR_4.456/90, KW CZ1L/00029353/9), gmina Woźniki, pow. lubliniecki.

1 2 3 4 5 6 następna