Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2015 14:29 Uchwała Nr 139/IX/2015 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko próbom wyłączenia Powiatu Lublinieckiego ze struktur administracyjnych województwa śląskiego i włączenia powiatu w ewentualnie tworzone województwo częstochowskie.
23.12.2015 14:26 Uchwała Nr 126/IX/2015 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90.
15.09.2015 09:33 Uchwała Nr 98/VII/2015 w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.
01.07.2014 14:28 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze (...).
03.07.2013 15:27 Uchwała Nr 376/XXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
03.07.2013 14:39 Uchwała Nr 375/XXI/2013 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 maja 2013 roku dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
03.07.2013 13:34 Uchwała Nr 362/XXI/2013 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Lublinieckiego dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
10.06.2013 13:29 Uchwała Nr 473/LXXVIII/2013 w sprawie podpisania Deklaracji "Biały Śląsk".
13.05.2013 13:25 Uchwała Nr 342/XX/2013 w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do porozumień dotyczących programów subregionalnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
21.12.2012 12:22 Uchwała Nr 301/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu likwidacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublińcu.
21.12.2012 12:17 Uchwała Nr 300/XVIII/2012 w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
04.07.2012 09:15 Uchwała Nr 239/XIV/2012 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru centralizacji ratownictwa medycznego (...).
16.01.2012 14:49 Stanowisko Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.
30.06.2010 11:38 Oświadczenie Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wyrażenia swojego stanowczego sprzeciwu wobec faktu otwarcia w Lublińcu sklepu z tzw. dopalaczami.
13.05.2010 13:09 Uchwała Nr 767/CX/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o utworzenie w Starostwie Powiatowym w Lublińcu "Urzędu Rejestracji" (...) Centrum Certyfikacji SEKAP.
13.02.2010 12:29 Uchwała Nr 556/XXXVIII/2010 w sprawie zamiaru likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Koszęcinie przy ulicy Lublinieckiej 20.
13.02.2010 12:03 Uchwała Nr 560/XXXVIII/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 539/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. (...).
13.02.2010 12:02 Uchwała Nr 561/XXXVIII/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 540/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 (...).
13.02.2010 12:01 Uchwała Nr 562/XXXVIII/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 541/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 (...).
13.02.2010 11:15 Uchwała Nr 565/XXXVIII/2010 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. ks. płk. J. Szymały 3.

1 2 3 następna