Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2018 do katalogu Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w menu podmiotowym

06.09.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekty Uchwał na XXV sesję Rady Powiatu do katalogu XXV sesja Rady Powiatu z dnia 12 września 2018 r. w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu XXV sesja Rady Powiatu z dnia 12 września 2018 r. do katalogu Rok 2018 w menu podmiotowym

31.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lublińcu do katalogu II kwartał 2018 roku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej do katalogu II kwartał 2018 roku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu lublinieckiego za II półrocze 2018 roku do katalogu II kwartał 2018 roku w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu II kwartał 2018 roku do katalogu Wykonanie Budżetu za rok 2018 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu I kwartał 2018 roku do katalogu Wykonanie Budżetu za rok 2018 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykonanie Budżetu za rok 2018 do katalogu Wykonanie Budżetu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie ds. Kontroli do katalogu Rok 2018 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna